Ανακοίνωση εγγραφών μέσω ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2019-2020

Αγαπητοί γονείς,

•Ανακοινώνονται στη σελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr τα Οριστικά Αποτελέσματα.

•Όσες Μητέρες κάνατε αίτηση θα μπείτε με τους κωδικούς Taxisnet της ωφελούμενης Μητέρας στην ειδική εφαρμογή για να δείτε τα αποτελέσματα αν παίρνετε vοucher μέσω ΕΣΠΑ.

Οι Εγγραφές θα γίνουν από 23/7/2019 ως 2/9/2019.

Στη Δομή μας Βρεφονηπιακό – Παιδικό Σταθμό «Άσπα και Χριστίνα Καράτζιου» οι εγγραφές θα γίνουν άμεσα από την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 με ραντεβού.
Μόλις δείτε ότι πήρατε το voucher μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2410-851515 για να κλείσουμε ραντεβού, και να κάνουμε την εγγραφή του παιδιού σας μέσω ΕΣΠΑ.

• Για την εγγραφή του παιδιού σας στο Σχολείο μας μέσω ΕΣΠΑ και την κατοχύρωση της θέσης του στο αντίστοιχο τμήμα και στο σχολικό λεωφορείο είναι απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Την «Αξία Τοποθέτησης – VOUCHER» από την ΕΕΤΑΑ
2) Τη Σύμβαση που θα διατεθεί από την ΕΕΤΑΑ
3) Την Εξουσιοδότηση της Ωφελούμενης Μητέρας προς την ΕΕΤΑΑ για την πληρωμή της Δομής.
4) Εκτύπωση της Βεβαίωσης ότι συμπληρώθηκε το Ερωτηματολόγιο Εισόδου (τη Δευτέρα 2/9/2019)
5) Αστυνομική Ταυτότητα της Μητέρας
6) Κωδικοί Taxisnet της ωφελούμενης Μητέρας
7) ΑΦΜ της Μητέρας
8) ΑΜΚΑ της Μητέρας
9) ΑΜΚΑ του παιδιού
10) Αίτηση εγγραφής,
11) Ατομική καρτέλα ιστορικού του παιδιού,
12) Πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού,
13) Πιστοποιητικό για την καλή κατάστασης της υγείας του παιδιού από τον παιδίατρό σας
14) Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού (από το μαιευτήριο)
15) Μια φωτοτυπία τις σελίδες από τα εμβόλια του παιδιού,
16) Υπεύθυνη Δήλωση του Γονέα για το ποιος θα παραδίδει και θα παραλαμβάνει το παιδί.
17) Υπεύθυνη Δήλωση Συγκατάθεσης – Συναίνεσης των Γονέων για την υποχρεωτική βάση νόμου επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων και των Προσωπικών Δεδομένων του παιδιού του.
18) Έντυπο Συγκατάθεσης – Συναίνεσης των Γονέων για την υποχρεωτική βάση νόμου επεξεργασία των Προσω-πικών του Δεδομένων και των Προσωπικών Δεδομένων του παιδιού του, τις φωτογραφίες και βίντεο.
19) Οι Κανονισμοί Λειτουργίας σε δύο αντίτυπα.
20) Η Πρώτη Δόση για τη μεταφορά με το σχολικό λεωφορείο (εφ’ όσον επιθυμείτε υπηρεσίες μεταφοράς με το σχολικό λεωφορείο).

•Το κόστος των υπηρεσιών μετακίνησης, δηλαδή η μεταφορά με το σχολικό λεωφορείο, δεν καλύπτεται από την ΕΕΤΑΑ και κατά συνέπεια θα βαρύνει τις ωφελούμενες μητέρες, εφόσον επιθυμούν την παροχή των σχετικών υπηρεσιών μετακίνησης με το ποσό των 80 ευρώ μηνιαίως ή 880 ευρώ ετησίως.

• Να σας ενημερώσουμε πως η Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής της ΕΕΤΑΑ» καλύπτει μέσω ΕΣΠΑ το παιδαγωγικό πρόγραμμα και τη σίτιση από Σεπτέμβριο 2019 ως Ιούλιο 2020. Οι επιπλέον δραστηριότητες όπως τένις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ταε–κβο-ντο, χορός, μπαλέτο, μουσική, αγγλικά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, θεατρ. παραστάσεις, κουκλοθέατρο, καραγκιόζης κτλ., θα πληρώνονται από τους γονείς.

• Η τυχόν υπέρβαση του ωραρίου δεν καλύπτεται από την ΕΕΤΑΑ, αλλά από τους γονείς.

• Στο τέλος κάθε μήνα, οι ωφελούμενες Μητέρες υποχρεούνται να υπογράψουν μόνον οι ίδιες το μηνιαίο δελτίο παρακολούθησης, βάσει του οποίου βεβαιώνεται η παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας του τέκνου τους από τη Δομή κατά το μήνα αυτό.

• Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2410-851515.

Δεχόμαστε επισκέψεις με ραντεβού καθημερινά από 9.00 ως 13.00 και από 19.30 ως 21.00 ως και τις 31/7/2019.

Με εκτίμηση,
Άσπα & Χριστίνα Καράτζιου

 
espa