Εγγραφές

Οι Εγγραφές στο Σχολείο μας γίνονται καθημερινά με ραντεβού
Ιούνιος – Σεπτέμβριος: από 10:00 έως 14:00 και από 19:30 έως 21:30
Σεπτέμβριος – Μάϊος: από 14:00 έως 15:30

  • Οι ηλικές των παιδιών που μπορούν να εγγραφούν είναι από 2 μηνών έως και 6,5 ετών
  • Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το Σχολείο μας είναι συμβεβλημένο με Τράπεζες και Οργανισμούς.
  • Δεχόμαστε voucher μέσω ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Για τη διευκόλυνσή σας, σας παρέχουμε σε ηλεκτρονική μορφή τις αιτήσεις εγγραφής στο σχολείο μας.

Αίτηση Δικαιολογητικά Δικαιολογητικά για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

Τμήματα

  • Νηπιαγωγείο (5- 6 ετών)
  • Προνήπια (4-5 ετών)
  • Μεγάλος Παιδικός Σταθμός (3-4 ετών)
  • Μικρός Παιδικός Σταθμός (2- 3 ετών)
  • Μεταβρεφικός Σταθμός (από 16 μηνών έως 24 μηνών)
  • Μεγάλος Βρεφικός Σταθμός (από 12 έως 16 μηνών)
  • Μικρών Μωρών Βρεφικού Σταθμού (από 2 έως 11 μηνών)

Ο Κυριότερος Στόχος μας είναι η Ισόρροπη και Ολόπλευρη ΨΥΧΙΚΗ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ και ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΠΑΙΔΙΟΥ, καθώς και η Καλλιέργεια των ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ του.

paidikos-stathmos-karatziou

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
στο τηλέφωνο: 2410 851515 ή στα e-mail: karatzou@otenet.gr και info@karatziou.gr

 
espa