Ρομποτική

Η κα Άσπα είναι μια Νηπιαγωγός που έχει εξιδεικευτεί στους υπολογιστές και στη Ρομποτική και εφαρμόζει μια σειρά πρωτοποριακών μαθημάτων Ρομποτικής αποκλειστικά για μικρά παιδιά ενώ παρουσίασε για πρώτη φορά στους μικρούς μας μαθητές το Ρομπότ BeeBot και το AS Ρομπότ Program-A-Bot και έκαναν ένα πρωτοποριακό μάθημα ρομποτικής ειδικά για μικρά παιδιά !!!

Το BeeBot και το AS Ρομπότ Program-A-Bot είναι προγραμματιζόμενα ρομπότ δαπέδου και είναι ειδικά κατασκευασμένα ρομπότ για να χρησιμοποιείται από μαθητές προσχολικής ηλικίας.
Η εκπαίδευση με τη βοήθεια των ρομπότ, δηλαδή η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί μια καινοτόμα μαθησιακή μεθοδολογία η οποία συνδυάζει στοιχεία βασικών επιστημών (φυσική, μηχανολογία), νέων τεχνολογιών πληροφορικής (ανάπτυξη λογισμικού, τεχνητή νοημοσύνη) και μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Η ενασχόληση των μαθητών με τη ρομποτική αποτελεί μια ευχάριστη δημιουργική μέθοδο διδασκαλίας για την εκμάθηση βασικών εννοιών προγραμματισμού, της ανάπτυξης διάφορων εφαρμογών καθώς και στην προετοιμασία των παιδιών για τις νέες τεχνολογίες.

 
espa