Ανακοίνωση εγγραφών για το σχολικό έτος 2020 – 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020- 2021

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ για παιδιά από 2 μηνών ως και Παιδικού Σταθμού 4 ετών.

 

Αγαπητοί γονείς,

Ο Παιδικός – Βρεφονηπιακός Σταθμός “Άσπα και Χριστίνα Καράτζιου” συμμετέχει και φέτος στη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακή και Επαγγελματικής Ζωής ” για το Σχολικό Έτος 2020 – 2021.

Στη σελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr ανακοινώθηκε η Πρόσκληση: https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2020/17072020_2_prosklisis_enarmonisi_ada.pdf

Οι Αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά από 17/7/2020 ως 5/8/2020 με τους κωδικούς Taxisnet της ενδιαφερόμενης Μητέρας στην ιστοσελίδα: https://web.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2020/aithsh_2020/index.php

Θα χρειαστείτε να έχετε σημειωμένα σε ένα χαρτί τα ακόλουθα:

-Κωδικούς Taxisnet Μητέρας, για την υποβολή της αίτησης,
-Κωδικούς Taxisnet του Πατέρα για την συναίνεση.
-ΑΦΜ Μητέρας,
-ΑΦΜ Πατέρα,
-ΑΜΚΑ Μητέρας,
-ΑΜΚΑ Παιδιού,
-Ημερομηνία γέννησης του Παιδιού σας
-Τηλέφωνα Επικοινωνίας,
-Διεύθυνση, Τ.Κ.,
-Το email σας υποχρεωτικά

Προσοχή: Θα χρειαστεί να σκανάρετε όλα τα δικαιολογητικά σας και να τα έχετε αποθηκευμένα σε μορφή pdf γιατί η εφαρμογή ενδέχεται να σας ζητήσει να τα ανεβάσετε (upload):

-Εκκαθαριστικό 2019 του Υπόχρεου και της Συζύγου, θέλει 2 εκκαθαριστικά με συνολικό οικογενειακό εισόδημα ως 27.000 ευρώ για 2 παιδιά ή 30.000 για 3 παιδιά ή 33.000 για 4 παιδιά,
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο μπορείτε να το πάρετε από το ΚΕΠ ή να το κατεβάσετε από τη σελίδα: https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-esoterikon/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases
-Δικαιολογητικά εργασίας ή ανεργίας

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

 1. Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλ. ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημέ-νης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, και
 2. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής με σφραγίδα και υπογραφή εργοδότη ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12 μηνου) ή αν είναι αυτασφαλισμένη 50 ένσημα του τελευταίου 12 μηνου)

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

 1. Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη ή πρόσφατη ειδοποίηση ασφαλιστικού φορέα
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ Ο.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ απαιτούνται και:
 4. Το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών την τελευταία τροποποίηση του,
 5. Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ,
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα η περί μη διακοπής της άσκη-σης επιτηδεύματος.
 7. Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα ότι είναι ασφαλισμένη/ος.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται

 1. Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη/ος κατά το τρέχον έτος
 2. Πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται:

 1. Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή αποδεικτικό ανανέωσης της κάρτας α-νεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου ή αποδεικτικό ανανέωσης του χρόνου ανεργίας ή βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας.
 2. Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή αποδεικτικό ανανέωσης της κάρτας α-νεργίας.
  Αν δεν έχετε κάρτα ανεργίας πρέπει να βγάλετε άμεσα.

Τα Προσωρινά Αποτελέσματα θα βγουν στις 12/8/2020 και θα τα δείτε σε ειδική εφαρμογή για τα προσωρινά αποτε-λέσματα στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr με την εισαγωγή των κωδικών taxisnet της Μητέρας.

Ενστάσεις γίνονται από 13/8/2020 – 17/8/2020.

Τα Οριστικά Αποτελέσματα θα αναρτηθούν σε ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr στις 20 / 8 / 2020.

Η εγγραφή θα πρέπει να γίνει από τις 21/8/2020 μέχρι και τις 2/09/2020.

Θα τηρηθεί σειρά προσέλευσης και κατάθεσης των voucher και για αυτό το λόγο οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν άμεσα στις 21/8/2020.

Στην περίπτωση μη προσέλευσης των ωφελουμένων μητέρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η «ΑΞΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» (VOUCHER) ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

Έναρξη μαθημάτων: 7 / 9 / 202020.

 • Λόγω των μέτρων που ισχύουν κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η είσοδος στους Παιδικούς Σταθμούς επιτρέπεται μόνον στο προσωπικό και στα παιδιά, δεν επιτρέπεται προς το παρόν η είσοδος σε γονείς ή άλλους ενήλικες. Για το λόγο αυτό είτε μπορείτε να υποβάλετε μόνοι σας την αίτησή σας, είτε μπορούμε να σας βοηθήσουμε να υποβάλετε την αίτηση εγγραφής στο ΕΣΠΑ πραγ-ματοποιώντας το ραντεβού μας διαδικτυακά μέσω internet, μέσω εφαρμογών όπως messenger, viber ή skype στις ώρες 8.00 ως 15.00 με ραντεβού μέσω internet.
 •  Αν δεν τα πάτε καλά με την τεχνολογία, τότε θα πραγματοποιήσουμε ραντεβού στο Σχολείο για να σας βοηθήσουμε να υποβάλε-τε την ηλεκτρονική αίτησή σας στο ΕΣΠΑ σε ώρες που τα παιδιά δεν θα είναι στο Σχολείο, θα φοράτε μάσκα και γάντια, όπως προ-βλέπεται από τη νομοθεσία και θα δεχτούμε όσους από εσάς το επιθυμείτε μόνον με ραντεβού από τη Δευτέρα 20/7/2020 ως και Τετάρτη 29/7/2020 απόγευμα 19.30 – 21.30, για να κάνουμε μαζί την ηλεκτρονική αίτηση, να σας βοηθήσουμε να συμπλη-ρώσετε σωστά και χωρίς λάθη την αίτησή σας και να ελέγξουμε μαζί την ορθότητα των δικαιολογητικών που θα επισυνάψετε μαζί με την ηλεκτρονική σας αίτηση, έτσι ώστε με την ορθή υποβολή των δικαιολογητικών σας και η επιτυχία σας στο πρόγραμμα να είναι εξασφαλισμένη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε συγκεντρώσει και να σκανάρετε όλα τα δικαιολογητικά σας και να τα έχετε αποθηκευμένα σε μορφή pdf.

Σας ενημερώνουμε πως η κίνηση αυτή γίνεται οικιοθελώς και εντελώς αφιλοκερδώς από εμάς για να σας βοηθήσουμε να επι-τύχετε την ανώτερη δυνατή μοριοδότηση.

Δεν υπάρχει δυνατότητα να ελέγξουμε την ορθότητά των αιτήσεων εκείνων που δεν θα έχουν σκαναρισμένα όλα τα δικαιολο-γητικά, που δεν θα έχουν μαζί τους αρχεία pdf και φυσικά δεν έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε συμβουλευτικά αιτήσεις που έχουν ως πρώτη επιλογή άλλες Δομές και δεν θα βάλουν πρώτη επιλογή τη Δομή μας.

Παράκληση να μην αφήσετε την υποβολή της αίτησή σας για τις τελευταίες ημέρες γιατί δυσλειτουργεί το σύστημα.

Για ότι χρειαστείτε επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά από τις 8.00 ως τις 15.00 στο τηλέφωνο: 2410-851515.

Με εκτίμηση,

Άσπα & Χριστίνα Καράτζιου.

2410851515

ανακοίνωση εγγραφών 2020 - 2021

 
espa