Ανακοίνωση εγγραφών και αποτελεσμάτων μέσω ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2019-2020

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν τα Οριστικά Αποτελέσματα στην σελίδα της ΕΕΤΑΑ για τη Σχολική Χρονιά 2019-2020: https://web.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2019/results_2019/goneis_ori_select.php

Οι Μητέρες που έκαναν αίτηση μπείτε και δείτε τα Οριστικά Αποτελέσματα με του κωδικούς Taxisnet της Ωφελούμενης Μητέρας.

•Οι ΕΓΓΡΑΦΕΣ μέσω ΕΣΠΑ γίνονται ΑΜΕΣΑ.

•Τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2016 θα φοιτήσουν από 1/9/2019 στο τμήμα του Μεγάλου Παιδικού Σταθμού.
•Τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2017 θα φοιτήσουν από 1/9/2019 στο τμήμα του Μικρού Παιδικού Σταθμού.
•Τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2018 ως τον Μάιο θα φοιτήσουν από 1/9/2019 στο τμ. του Μεταβρεφικού Σταθμού.
•Τα παιδιά που γεννήθηκαν από τον Ιούνιο του 2018 ως και το 2019 θα φοιτήσουν από 1/9/2019 στο τμ. του Βρεφικού Σταθμού.

• Για την εγγραφή του παιδιού σας στο Σχολείο μας μέσω ΕΣΠΑ και την κατοχύρωση της θέσης του στο αντίστοιχο τμήμα και στο σχολικό λεωφορείο είναι απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Θα μας φέρετε εσείς:

1) Κωδικούς Taxisnet της ωφελούμενης Μητέρας
2) Αστυνομική Ταυτότητα της Μητέρας
3) ΑΦΜ της Μητέρας
4) ΑΜΚΑ της Μητέρας
5) ΑΜΚΑ του παιδιού
6) Πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού,
7) Πιστοποιητικό για την καλή κατάστασης της υγείας του παιδιού από τον παιδίατρό σας
8) Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού (από το μαιευτήριο)
9) Μια φωτοτυπία τις σελίδες από τα εμβόλια του παιδιού,

Θα κατεβάσουμε μαζί :

10) Την «Αξία Τοποθέτησης – VOUCHER» από την ΕΕΤΑΑ
11) Τη Σύμβαση που θα διατεθεί από την ΕΕΤΑΑ
12) Την Εξουσιοδότηση της Ωφελούμενης Μητέρας προς την ΕΕΤΑΑ για την πληρωμή της Δομής.
13) Εκτύπωση της Βεβαίωσης ότι συμπληρώθηκε το Ερωτηματολόγιο Εισόδου (τη Δευτέρα 2/9/2019)

Θα σας δώσουμε εμείς:

14) Αίτηση εγγραφής,
15) Ατομική καρτέλα ιστορικού του παιδιού,
16) Υπεύθυνη Δήλωση του Γονέα για το ποιος θα παραδίδει και θα παραλαμβάνει το παιδί.
17) Υπεύθυνη Δήλωση Συγκατάθεσης – Συναίνεσης των Γονέων για την υποχρεωτική βάση νόμου επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων και των Προσωπικών Δεδομένων του παιδιού του.
18) Έντυπο Συγκατάθεσης – Συναίνεσης των Γονέων για την υποχρεωτική βάση νόμου επεξεργασία των Προσω-πικών του Δεδομένων και των Προσωπικών Δεδομένων του παιδιού του, τις φωτογραφίες και βίντεο.
19) Οι Κανονισμοί Λειτουργίας σε δύο αντίτυπα.

Και στα τέλη Αυγούστου :

20) Η Πρώτη Δόση για τη μεταφορά με το σχολικό λεωφορείο (εφ’ όσον επιθυμείτε υπηρεσίες μεταφοράς με το σχολικό λεωφορείο).

•Το κόστος των υπηρεσιών μετακίνησης, δηλαδή η μεταφορά με το σχολικό λεωφορείο, δεν καλύπτεται από την ΕΕΤΑΑ και κατά συνέπεια θα βαρύνει τις ωφελούμενες μητέρες, εφόσον επιθυμούν την παροχή των σχετικών υπηρεσιών μετακίνησης με το ποσό των 80 ευρώ μηνιαίως ή 880 ευρώ ετησίως.

• Το ποσό των ετησίων διδάκτρων που πληρώνεται από την ΕΕΤΑΑ, καλύπτει το βασικό πρόγραμμα και τη σίτιση.

• Οι επιπλέον δραστηριότητες όπως τένις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ταε–κβο-ντο, χορός, μπαλέτο, μουσική, αγγλικά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, θεατρ. παραστάσεις, κουκλοθέατρο, καραγκιόζης κτλ., θα πληρώνονται από τους γονείς.

• Η τυχόν υπέρβαση του ωραρίου δεν καλύπτεται από την ΕΕΤΑΑ, αλλά από τους γονείς.

• Στο τέλος κάθε μήνα, οι ωφελούμενες Μητέρες υποχρεούνται να υπογράψουν μόνον οι ίδιες το μηνιαίο δελτίο παρακολούθησης, βάσει του οποίου βεβαιώνεται η παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας του τέκνου τους από τη Δομή κατά το μήνα αυτό.

Στις 2 -12 Σεπτεμβρίου 2019 οι Μητέρες πρέπει:

•Να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ από 2/9 έως 12/9/2019 «Ερωτηματολόγιο Εισόδου» της ΕΕΤΑΑ με την εισαγωγή ΑΦΜ και Ειδικού Κωδικού πιστοποίησης.
Σημειώνεται ότι αν δεν συμπληρωθούν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου εισόδου στην εδική εφαρμογή της
ΕΕΤΑΑ , η εγγραφή – τοποθέτηση δεν θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ και δεν θα ενεργοποιείται η « αξία τοποθέ-τησης » ( voucher ).

Με εκτίμηση,

Άσπα & Χριστίνα Καράτζιου

 

 

 
espa