Ανακοίνωση εγγραφών για το έτος 2019-2020

Μέσα από το πρόγραμμα εναρμόνηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής του ΕΣΠΑ για ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ για παιδιά από 2 μηνών ως και Παιδικού Σταθμού 4 ετών.

Αγαπητοί γονείς,

Ο Παιδικός – Βρεφικός Σταθμός “Άσπα και Χριστίνα Καράτζιου” με κωδικό Δομής 129 συμμετέχει και φέτος στη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακή και Επαγγελματικής Ζωής ” για το Σχολικό Έτος 2019 – 2020.

Στη σελίδα της ΕΕΤΑΑ ανακοινώθηκε η Πρόσκληση: https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2019/07062019_prosklisis_enarmonisi_ada.pdf

Οι Αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά από 8/6/2019 ως 28/6/2019 με τους κωδικούς Taxisnet της ενδιαφερόμενης Μητέρας.

Θα χρειαστείτε:

-Κωδικούς Taxisnet Μητέρας
-Εκκαθαριστικό 2018 (ως 27.000 ευρώ για 2 παιδιά ή 30.000 για 3 παιδιά),
-Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας Μητέρας,
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
-ΑΦΜ Μητέρας,
-ΑΦΜ Πατέρα,
-ΑΜΚΑ Μητέρας – εκτύπωση στοιχείων ΑΜΚΑ Μητέρας,
-ΑΜΚΑ του Παιδιού σας – εκτύπωση στοιχείων ΑΜΚΑ Παιδιού,
-Τηλέφωνα Επικοινωνίας,
– Διεύθυνση, Τ.Κ.
-το email σας
-Δικαιολογητικά εργασίας ή ανεργίας

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:
1) Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλ. ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, ΚΑΙ
2) Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής με σφραγίδα και υπογραφή εργοδότη ή αντίγραφο του Πίνακα Προσωπικού Ε4 με σφραγίδα και υπογραφή εργοδότη ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12 μηνου)

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται

1)Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
2) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη
2)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ Ο.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ απαιτούνται και:

3)Το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών την τελευταία τροποποίηση του,
4) Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ,
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα η περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος.
6) Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα ότι είναι ασφαλισμένη/ος.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται

1) Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη/ος κατά το τρέχον έτος ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται:
1) Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή την αποδεικτικό ανανέωσης της κάρτας ανεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου ή βεβαίωση χρόνου ανεργίας.
2) Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.
Αν δεν έχετε κάρτα ανεργίας πρέπει να βγάλετε άμεσα.

Τα Προσωρινά Αποτελέσματα θα βγουν στις 12/7/2019 και θα τα δείτε με την εισαγωγή ΑΦΜ και των κωδικών taxisnet.
Ενστάσεις γίνονται από 13/7/2019 – 17/7/2019.
Τα Οριστικά Αποτελέσματα θα αναρτηθούν σε ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr στις 21 / 7 / 2019.

Η εγγραφή θα πρέπει να γίνει από την 22/7/2019 μέχρι και τις 2/09/2019.
Θα τηρηθεί σειρά προσέλευσης και κατάθεσης των voucher και για αυτό το λόγο οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν άμεσα στις 21/7/2019.

Στην περίπτωση μη προσέλευσης των ωφελουμένων μητέρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η «ΑΞΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» (VOUCHER) ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 2 / 9 / 2019.

Για να διευκολύνουμε όλους τους γονείς που θα επιλέξουν τη Δομή μας ως πρώτη Δομή, η οποία έχει κωδικό 129 και την επωνυμία «ΆΣΠΑ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.» θα δεχτούμε όσους από εσάς το επιθυμείτε με ραντεβού από τη Δευτέρα 10/6/2019 ως και την Παρασκευή 28/6/2019 πρωί 8.00 – 15.00 και απόγευμα 19.30 – 21.00 για να κάνουμε μαζί την ηλεκτρονική αίτηση, να σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε σωστά και χωρίς λάθη την αίτησή σας και να ελέγξουμε μαζί την ορθότητα των δικαιολογητικών που θα καταθέσετε μαζί με την αίτηση, έτσι ώστε με την ορθή υποβολή των δικαιολογητικών σας και η επιτυχία σας στο πρόγραμμα να είναι εξασφαλισμένη.
Σας ενημερώνουμε πως η κίνηση αυτή γίνεται οικιοθελώς και εντελώς αφιλοκερδώς από εμάς για να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε την ανώτερη δυνατή μοριοδότηση.
Δεν υπάρχει δυνατότητα να ελέγξουμε την ορθότητά των αιτήσεων εκείνων που δεν θα έχουν μαζί όλα τα δικαιολογητικά και φυσικά δεν έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε συμβουλευτικά αιτήσεις που έχουν ως πρώτη επιλογή άλλες Δομές και δεν θα βάλουν πρώτη επιλογή τη Δομή μας.
Θα δεχτούμε όσους από εσάς το επιθυμείτε με ραντεβού από την Δευτέρα 10/6/2019 ως και την Παρασκευή 18/6/2019.

από τις 8.00 ως 15.00 το πρωί και 19.30 ως 21.00 το απόγευμα.

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στην αίτησή σας.

Για ότι χρειαστείτε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2410-851515.

Με εκτίμηση,

Άσπα & Χριστίνα Καράτζιου

 
espa